Wil je iets terugsturen ? Lees hieronder hoe dat kan. Onderstaande is een gedeelte uit de algemene voorwaarden . De sectie 4 van de algemene voorwaarden doorlezen kost je een paar minuten en kan je veel tijd besparen (ons trouwens ook). Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Blekerijstraat 75,9000 GENT of ons emailen op contact@beyourtea.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) – Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] : Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/Namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief voor nieuws, weetjes en promoties!

Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search